Verslag Uitgeoefende acitviteiten van de stichting Living In Your Destiny over 2013.

In 2013 zijn de volgende activiteiten door de stichting uitgevoerd.

Bestuursvergaderingen:

 • Het bestuur heeft in 2013 zesmaal vergaderd.

Profetische Trainingen:

 • De profetenschool 1 is eenmaal georganiseerd.
 • De Profetenschool 2 is tweemaal georganiseerd.
 • De Profetenschool 3 is eenmaal georganiseerd.
 • Het Seminar Dromen en Droominterpretatie is eenmaal georganiseerd.

Gebedstrainingen:

 • De training Bidden met autoriteit is eenmaal georganiseerd.

Bevrijdingstrainingen:

 • De bevrijdingstraining en confrontatortraining zijn geannuleerd.
 • De mentortraining is eenmaal georganiseerd.
 • Er zijn zes bevrijdingsinformatie avonden georganiseerd.
 • Er zijn vier teammeetings voor het bevrijdingsteam georganiseerd.
 • Tweemaal per week zijn er gebedssessie georganiseerd.

Personal Development Trainingen:

 • De Equip Leiderschapstraining is met uitzondering van de zomermaanden iedere maand gehouden.
 • De training Wordt Hervormd in je Denken is tweemaal georganiseerd.
 • De training Identiteit in Christus is tweemaal georganiseerd.
 • De training Realiseer je Bestemmingsplan is eenmaal georganiseerd.

Spiritual Development Trainingen:

 • De training Engelen en het Bovennatuurlijke is tweemaal georganiseerd.
 • De training Hoe versta je de stem van God is tweemaal georganiseerd.

Financieel Overzicht 2013

2013
Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit)
Balans
Totaal: Activa 31.110
Totaal: Passiva 24.690
Totaal: Resultaat 6.420
Totaal: Balans 31.110 31.110
Winst- en verliesrekening
Opbrengsten Trainingen 28.606
Opbrengsten Giften en Partnerschappen 6.125
Omzet uit verkoop materiaal 634
Kosten
Overhead kosten 22.660
Materiaalkosten Trainingen 6.375
Resultaat 6.420
Totaal: Winst- en verliesrekening 35.455 35.455