Datums: 24 en 25 november 2017

Inleiding:
Deze terugkomdag is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers van de conferentie Hemelse Rechtbanken die in Augustus 2015 plaats vindt. Tijdens deze conferentie wordt onderwijs gegeven over de werking van de hemelse rechtbanken.

Het is de bedoeling dat de deelnemers van de conferentie na afloop zelf hun ervaringen gaan opdoen met het bidden in de hemelse rechtbanken. Tijdens deze terugkomdag zullen wij deze ervaringen gaan delen. Ook zullen wij andere toepassingsgebieden voor het bidden in de hemelse rechtbanken uiteenzetten. Te denken valt aan gebed voor bevrijding van familievloeken, gebed voor steden en regio’s etc.

Het zal een dag van toerusting en netwerken zijn. Na afloop van deze terugkomdag ben je in staat geweest je ervaringen te delen en nieuwe mensen te ontmoeten die in jouw regio met deze vorm van gebed bezig zijn. Ook heb je nieuwe toepassingsgebieden geleerd voor het bidden vanuit een hemelse rechtbank.

Catering:
Koffie en thee zijn gratis. Tijdens de middagpauze wordt soep en brood tegen betaling verstrekt.