Het doel van deze training is om kinder-, tiener en jongerenwerkers toe te rusten hoe zij de kinderen, tieners en jongeren kunnen leren Gods stem te verstaan en zij voor anderen God kunnen horen. Wij hebben juist gekozen om de leiders te trainen, omdat zij wekelijks met de kinderen, tieners en jeugd werken.

Hierbij komen diverse onderwerpen aan bod waarin wij sleutels geven aan de werkers hoe dit in de praktijk te gebruiken.

Deze training is gebaseerd op 1 Petrus 5:10b…..toerusten, bevestigen, versterken en funderen.

  • Door het HOREN worden we toegerust vanuit het Woord van God
  • Het GELOVEN met het hart bevestigen in wat de kinderen, tieners en jongeren horen en zien wat we geleerd hebben vanuit Gods Woord.
  • Het BELIJDEN met de mond door te versterken waar ze in mogen uitstappen
  • Het DOEN door te funderen wat wij de kinderen, tieners en jongeren leren.

Laat een generatie opstaan die de Vader echt kent en ontdekken wat Gods plan is voor hun leven

In deze tijd waar veel op kinderen, tieners en jongeren afkomt, is het tijd om de kinderen, tieners en jongeren te leren hoe zij Gods stem kunnen verstaan voor henzelf en voor anderen. God kan als geen ander een boodschap overbrengen en Hij wil graag tot elk van Zijn kinderen spreken. Gods stem horen is niet voor een paar mensen weggelegd. God verlangt ernaar tot een ieder van ons te spreken. De hemel wil niets liever dan dat er een generatie opstaat die de Vader echt kent. Het is nodig de kinderen, tieners en jongeren  te leren wandelen met Jezus en te luisteren naar wat Hij zegt en hen helpen te doen opstaan en ontdekken wat Gods plan is voor hun leven.

Onderwijs en training

Tijdens het  onderwijs en training zullen er diverse sleutels worden aangereikt die direct in de praktijk uit te voeren zijn.

Er wordt aangereikt hoe kinderen, tieners en jongeren onderwezen en geactiveerd kunnen worden in het functioneren in de gaven die zij van God hebben ontvangen met praktische tips en het delen van ervaringen uit de praktijk.

Kennis over de verschillende manieren waarop kinderen, tieners en jongeren de stem van God kunnen verstaan en over de verschillende manieren waarop kinderen, tieners en jongeren m.b.v.  hun zintuigen openbaringen van God kunnen ontvangen voor henzelf en voor anderen wordt aangereikt.

We benadrukken de identiteit van de kinderen, tieners en jongeren in Christus. De werkers krijgen tools om deze kennis in lijn met het Vaderhart van God aan hen over te dragen.

We onderwijzen over het belang van het creëren  van veiligheid in de groep bij het aanleren van vaardigheid, met name het profeteren bij kinderen, tieners en jongeren.

Deze training wordt in één dag gegeven.

Onderwerpen

  • Welke rol spelen de leiders in het leren kennen van God bij kinderen en jongeren
  • Hoe kinderen, tieners en jongeren te activeren in de gaven die zij van God hebben gekregen
  • Verschillende manieren waarop de kinderen, tieners en jongeren m.b.v. hun zintuigen openbaringen van God kunnen ontvangen.
  • Identiteit
  • Hoe breng je veiligheid in de groep

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor kinder-, tiener en jongerenwerkers. Ouders en leerkrachten zijn ook welkom.

Hoofddocent

Gerdine Purmer zal deze training geven. Zij heeft al vele jaren ervaring als docent in het leiding geven aan onder andere de profetenscholen en de training God spreekt vandaag. Door haar ervaringen heen is er voor kinderen-, tiener- en jeugdleiders een training ontwikkeld met de mogelijkheid  om aan deze doelgroep te leren Gods stem te verstaan en te profeteren. Zij heeft verschillende sleutels ontdekt waardoor kinderen en jongeren makkelijker deze zaken kunnen begrijpen en er zelf in kunnen uitstappen. Zij wil deze inzichten graag doorgeven aan de volgende generatie door leiders te trainen. Zij leidt de training samen met een team en er zal niet alleen uit eigen ervaring gedeeld worden, maar ook praktische tips worden gegeven.

Praktische informatie

Datum 2024:
Zaterdag, 19 oktober

Tijd:
Za. 10.00 – 17:00 uur

 Locatie: Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht

Prijs: €25,-