Alle gegevens die door de website worden opgeslagen zijn bedoeld om het gebruik van de website eenvoudiger te maken. De verstrekte (persoons)gegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt, en zullen zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt, tenzij Living in Your Destiny  hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.  Voor de inschrijving en betaling van trainingen en conferenties wordt gebruik gemaakt van Ticketscript. Hierop zijn de algemene voorwaarden en de privacy policy van Ticketscript van toepassing.