Profetenschool 1 is de basiscursus profeteren. Jezus zei: Mijn schapen horen Mijn stem! En Paulus zei: Ik zou willen dat jullie allemaal profeteren.
Deze cursus is voor iedere christen, niet alleen maar voor een paar uitverkoren mensen met een bijzondere gave!

In het onderwijs van Profetenschool 1 leren wij, onder andere, over:

  • het Bijbelse fundament van de gave van profetie
  • het verschil tussen iemand die profeteert en iemand met het ambt van profeet
  • het herstel van de profetische beweging in de kerkgeschiedenis e
  • en hoe je liefdevol profetische woorden zo uitspreekt dat de ontvanger ze ook kan aannemen – het profetische protocol.

De praktische oefeningen worden op 2 niveaus gedaan – voor beginners en voor gevorderden. Heb je nog nooit geprofeteerd, of maar een enkele keer, dan ben je een beginner. Profeteer je al regelmatig, dan ben je een gevorderde. Zit je ertussenin? Overleg dan met God of je beter laagdrempelig kunt beginnen of voor de uitdaging kunt gaan.

Wij oefenen:

  • het verstaan van Gods stem
  • het ontvangen van verschillende soorten indrukken – woorden, beelden, Bijbelteksten etc.
  • en natuurlijk vooral in het uitspreken van profetische woorden voor elkaar
  • In deze school gaan de oefeningen over: Elkaar bemoedigen, opbouwen en aansporen.

Praktische informatie

Lesdata in 2023
maandag 15 mei VIA ZOOM 19:30-21:30 uur
woensdag 17 mei 19:00-21:30 uur
donderdag 18 mei 9:30-18:00 uur
vrijdag 19 mei 9:30-16:30 uur

Kosten:  €95

Locatie:  Bylokestraat 72 | 9620 Zottegem België

Video afspelen

Debbie Jorritsma

Assistent Leider profetenschool

Ik ben enorm verandert. God heeft me echt gevestigd en bevestigd in de roeping van God op me leven. Mede door de leiding hier, mede door de atmosfeer hier. Het is niet alleen een theoretische profetenschool, maar ook de oefeningen, activeren en het leren profeteren. Maar ook leren over je identiteit en waar God je voor heeft geroepen. De profetenschool geeft jouw praktische handvaten om jezelf te ontwikkelen. Om verandering te zien in jouw leven en in je omgeving. Wees welkom!

Video afspelen

Ute de Vries

Leider profetenschool

Toen ik zelf nog student was van de profetenschool was het voor mij heel spannend. Ik heb me hele leven lang Gods stem gehoord altijd voor mezelf, toen moest ik opeens over anderen profeteren.  Doordat we met zijn allen aan het profeteren waren hielp me dat om het niet meer eng te vinden. Ondertussen ben ik zelf leidinggevende geworden. Ik ben de school gaan dienen en heb toen steeds meer verantwoordelijkheid gekregen. God heeft me enorm uitgedaagd en laten groeien.